Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., MBA

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UHK a Fakultu humanitních studií UK, pracuji 25 let v oblasti vzdělávání. Jedenáct let vedu obecně prospěšnou společnost Osvětová beseda, která realizuje vzdělávací projekty a funguje rovněž jako akreditovaná vzdělávací instituce pro vzdělávání vyučujících. Na malý úvazek také učím - dříve výchovu k občanství na základní škole, nyní společenské vědy na gymnáziu (nikoli GYBU). Na GYBU studovaly moje dvě starší děti, dcera nyní dokončuje studium iberoamerické kultury na FF UK, letos nastoupil ke studiu hry na trubku na Kunstuniversität v Grazu. Nyní na GYBU studuje i mladší syn - aktuálně je v kvartě osmiletého gymnázia.

Pokud bych byla zvolena, ráda přispěju k rozvoji gymnázia zejména svými zkušenostmi a inspirací z jiných škol, a to jak českých (mými kurzy a projekty už prošlo více než osm tisíc českých vyučujících), tak zahraničních (měla jsem možnost pobývat na krátkodobých stážích ve školách ve Švédsku, Finsku, Norsku, Islandu, Španělsku a Izraeli). Orientuji se v oblasti inovativního a inkluzivního vzdělávání, jsem též členkou pracovní skupiny pro rovné příležitosti Místního akčního plánu v Praze 4, mám tedy relativně široké povědomí o tom, jaké problémy školy aktuálně řeší a jaké jsou možnosti jejich řešení. To vše mohu při práci ve školské radě uplatnit.

Zpět na přehled kandidátůVolební formulář